KÜLTÜR EVRENİ
UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ
Sonbahar/Autumn/ Падать 2014 ▪ Yıl / Year / Год 6 ▪ Sayı / Number / Число 22
ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
QUARTERLY SOCIAL EDUCATION JOURNAL SUBJECT TO INTERNATIONAL PEER REVIEW
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
ISSN: 1308-6197

Sahibi / Owner / Xозяин <http://www.ruscaturkce.com/default.asp?dict=10&lng=хозяин>
Hayrettin İVGİN
Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. - Konur Sokak 66/7 Bakanlıklar-ANKARA
Tel: 0090.312 4259353 - kulturevreni@gmail.com

Sorumlu Yazı İşleri Md./ Associate Editor Ответственный секретарь
Erhan İVGİN
Editör/ Editor
Руководитель работы
İbrahim İMER - Ayşe İKİZ

Genel Koordinatör / Director / Äèğåêòîğ <http://www.ruscaturkce.com/?dict=10&lng=äèğåêòîğ> Redaktör/Redacteur/Редакция
Erhan İVGİN Doç. Dr. Nezaket HÜSEYNOVA
Yayın Kurulu / Editorial Board / Редколлегия
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN▪Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY▪Dr. Yaşar KALAFAT
Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU▪Prof. Dr. Taciser ONUK▪Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU▪Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Yazışma Adresi / Correspondance Adres / Адрес издательства
Kültür Ajans Ltd. Şti.
Konur Sokak No: 66/7 Bakanlıklar/ANKARA-TÜRKİYE
Tel.: 0090.312 425 93 53 (PBX) - Fax: 0090.312 419 44 43
E-mail: hayrettinivgin@gmail.com <mailto:hayrettinivgin@gmail.com> - erhanivgin@gmail.com
www.kulturevreni.net <http://www.kulturevreni.net>
Dil Danışmanları/Foreign Language Consultants/Советники по иностранным языкам
Atilla BAĞCI (Rusça) ▪ Yalçın GÜLPINAR (İngilizce)Fiyatı / Price /
Стоимость
15 TL (Yurt içi / Domestic)
20 $ / 15 Euro (Yurt dışı / Abroad)
Стоимость подписки Abone Bedeli / Subsciption Price
60 TL (Yurt içi / Domestic)
80 $ / 60 Euro (Yurt dışı / Abroad) Baskı Tarihi/ Press Date
30 Kasım 2014
Baskı / Pres / Типография
SAGE Yayıncılık Rek.Mat.San.Tic.Ltd.Şti.
Kapak Resmi:
Paşabahçe Mağazaları AŞ’nin ürettiği el imalatı cam üzerine çiçekli desenli, derin rölyajlı
katmerli kavanoz (1510-1520 yılları - İznik yorumu)
Copyright © 2015 by Recep DAĞCI