Kültür Evreni 19
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 7:
Antik Çağ Anadolu Yazarlarından “Strabon” ve “Geographıka” (= Coğrafya) Adlı Eseri Üzerine
On Strabon, Of The Writers Of The Ancient Anatolia, And His Work Geographik (Geography)
От Авторов Античново Анатолия “Страбон” И Оработе “География”
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 17:
Сілтеу Есімдікті Есімді Сөз Тіркестері
İşaret Zamirli İsim Kelimesi
Demonstrative Noun Word
Doç. Dr. A. Banu Omarova
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 25:
Bodrum Çevresi Örnekleri ile Halk İnançlarında Gök Kuşağı İnancının Mitolojik Boyutu
Mythological Dimension Of Rainbow Belief In The Examples Of Bodrum Environment And Folk Beliefs
Сравнение Легенды Области Бодрума С Другими Туркскими Легендами Анатолия
Nagihan Çetin-Dr. Yaşar Kalafat
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 33:
Тілдік Білімді Технологиялық Карта Арқылы Бағалауәдістемесі
Teknolojik Kart Temelinde Dil Bilgisinin Değerlendirilmesi Yöntemi
Methods Of The Language Teaching On The Estimation Of Technological Charts
Prof. Dr. Nazigül Turusbekkızı Tulenbergenova
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 39:
Çorumlu Dergisindeki Dil Derlemelerinin Önemi Üzerine
On The Importance Of Language Collections In Çorumlu Journal
Значениепо Обзор Языка «В Журнале Чорумлу”
Nail Tan
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 49:
The State Of International Law In The Field Of Education In The Cis Countries
BDT Ülkelerinde Eğitim Alanında Uluslararası Hukuk Devleti
Государство-Субъект Международного Права В Областиобразованиястраны Снг
Vassiliy Shakhgulari- Gaukhar Amangaliyeva-Danial Saari
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 56:
Existential Angst And Surreal Motives In Necip Fazıl Kısakürek’s Poems
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Varoluşsal Kaygılar ve Gerçeküstü Motifler
Сюрреалистическиемотивы И Экзистенциальныепроблемы В Стихах Неджипа Фазыла Кысакюрека
Doç. Dr. Özlem Fedai
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 65:
The Basis For Removing The Illegal Seizure In Laws Of Iran
İran Yasalarında Yasadışı Müsaderelerin Ortadan Kaldırması İçin Temel Esaslar
Основание Незаконную Конфискацию В Законах Ирана
Atefeh İbrahimi
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 72:
İki Türkmen Şairi: Mahdumkulu Feraği ve Yunus Emre
Дватуркменского Поэта: Махдумкулу Фераги И Юнюс Эмре
Two Turkoman Minstrels: Mahdumkulu Feraği And Yunus Emre
Hayrettin İvgin
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 80:
Мемлекеттік Тіл Мәселесін Шешуде Қоғамдық Қатынастың Маңызы
Devlet Dili Sorununu Çözmekte Toplumun Rolü
The Society’s Role In Solving The State Language Issue
Nazgül İlyassova-Gülcan Sapaeva
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 85:
Kul Himmet ve Şiir Dünyası
Kul Himmet And His World Of Poetry
Кул Химмет И Мирпоэзии
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 109:
Қазақ Тіл Пәні Бойынша Тест Тапсырмаларын Әзірлеудің Технологиясы Мен Ерекшеліктері
Kazak Dili İçin Test Ödevlerini Hazırlama Teknolojisi ve Özellikleri
The Technology And Its Properties Of Preparing Test Homework Papers For Kazakh Lesson
Rahila Naraliyeva-Gülsara Altynbekovna Nurjigitova
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 114:
Kitsch ve Toplum
Kitsch And The Society
“Кицч ” И Общество
Fergana Kocadoru
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text


Copyright © 2015 by Recep DAĞCI