Kültür Evreni 1
İçindekiler / contents / содержание

sayfa / page / страница 9:
A SHORT GENERAL DESCRIPTION OF EMILY BRONTE’S NOVEL
“WUTHERİNG HEIGHTS”
Ehsan SHAFİGİ - Roya RASİZADEH
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 17:
IMRU’ULQAYS AND SIMILE
Ahad PISHGAR
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 23:
AZERBACAN EDEBİYATINDA SONET JANRININ TEŞEKKÜLÜ
Mәmmәdova Terana LӘTİF QIZI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 29:
KUR’AN-I KERİM’DE BENZEMELER VE FARKLILIKLAR
Nesrulla Naiboğlu MEMMEDOV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 39:
MISIR AĞZINDA FİİLİN ŞİMDİKİ GELECEK, ŞİMDİKİ VE
GELECEK ZAMAN KİPLERİNDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER
Musayeva Kemale REŞİDKIZI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 47:
DÖNMEZLİYİN TӘNTӘNӘSİ
Samira MӘMMӘDLİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 53:
ROLE OF EDUCATION IN RATIONAL LIFE
Valiyollah KHOSHTİNAT
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 61:
İBN ӘL-VӘRDİNİN “XӘRİDӘT ӘL-ӘCAİB VӘ
FӘRİDӘT ӘL-QӘRAİB” ӘSӘRİ
Abbas İBRAHİMOV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 69:
DEATH IN MASNAVI
Shokrollah Poor Alkhas NOKANDEEİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 73:
РОЛЬ ОРИЕНТАЛИЗМА В РАЗВИТИИ
АЗЕРБАЙДЖАНО - РУССКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
İrade HÜSEYHOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 85:
DOĞU VE BATI KÜLTÜREL İLİŞGİLERİ
Q. N. POTANİNİN YARATICILIĞINDA
Ülker QEZENFERKIZI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 91:
PETROLEUM AND THE STRUCTURE OF THE
NATIONAL PRODUCTION IN IRAN
Jalil Haggi GARADARVISHLI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 101:
AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN
ÇALIŞMALARINDA SÜİT JANRI
Zemine Necefova MEHERREMKIZI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 107:
İ. ӘFӘNDİYEVİN DRAMATURGİYASINDA
LİRİK-PSİXOLOJİ TӘMAYÜL
Mәleykә Eyyubqızı HÜSEYNOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 113:
SOFİZMİ DİNSEL -FELSEFİ (ÖĞRETİM GİBİ) OLUŞTURAN MUHİT (ÇEVRE) VE KAYNAKLARI
Salmanova Şelale SABİRKIZI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text
содержание    
Copyright © 2015 by Recep DAĞCI