Kültür Evreni 25
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 7:
Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 9:
Karakoyunlu Türkleri
Karakoyuns Turks
Dr. Yaşar Kalafat
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 20:
Türkçe Deyimlerin Tercüme Problemleri
Problems in Translating Phraseological Units to the Turkish Language
Проблемы Перевода Фразеологизмов На Турецктий Язык Майя Киквадзе
Maia Kikvadze - Mzia Khakhutaishvili
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 25:
Nasreddin Hocanın Hayatı ve Fıkralarının Çağdaş Sahne Sanatlarına Yansımasına
Dair Son Örnek: Nasreddin Hoca Çocuk Operası
The Last Example About the Reflections of Nasreddin Hoca’s Life and
Jokes on Contemporary Performing Arts: Nasreddin Hoca Child Opera
Nail Tan
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 31:
XX. Yüzyılın Türk ve Gürcü Sembolist Şiir Akışı
Symbolic Steam in Turkish and Georgian Poetry
Символизм В Грузинской И Турецкой Поэзии
Inga Shamilishvili - Alkazar Kashia
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 36:
Eflatun Cem Güney’in Masallarında
Devler ve Dev Yaratıklar
Giants and Giant Creatures on the Tales of Eflatun Cem Guney
Hayrettin İvgin
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 44:
Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya Türküsü” Şiirinin İzleksel Çözümlemesi
A Thematic Analysis of "Sakarya Türküsü" By Necip Fazil Kisakürek
Линейный Анализ Стихотворения Неджипа Фазыла “Народная Песня О Сакарии”
Yrd. Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page /
страница 55:
Gençlik Romanlarındaki Karakterlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme
(Rekreasyon) Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme
An İnvestigation on the Recreational Activities of the Characters in Youth Novels
Esra Uslu Yardımcı
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 70:
“Bir Ev Bir Çocuk” Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi
An Analysis Study on the Poem “A Home A Child”
Опыт Литературного Анализа Стихотворения “Один Дом, Один Ребенок”
Züleyha Hande Akata
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 77:
Zileli Talibî Kolu ve Talibî Kolundaki Âşıklarda Söz Varlığı
Talibi Branch From Zile and Presence of “Word” Ashiks of Talibi Branch
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 92:
Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları
Folk Literature Elements in Mehmet Yardimci’s Poems
Doç. Dr. Nevin Akkaya
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 100:
Kitap Tanıtımı/Book Revıews/Книга Отзывов:
Destan/Halk Hikâyesi Müziği Üzerine Önemli Bir Eser
An Important Work About Epic/Folk Story’s Music
Nail Tan
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text
Copyright © 2015 by Recep DAĞCI