Hakemler

Danışma Kurulu

Advisory Board

Консультативный Совет

Akd. Prof. Dr.Fuad MEMMEDOV (Simurg Association of Culture/AZERBAYCAN)

Akd. Prof. Dr. İsmail HACIYEV ( AMEA Nahçıvan Bölmesi/AZERBAYCAN)

Akd. Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi/AZERBAYCAN)

Akd. Prof. Dr. Teymür BÜNYADOV (AMEA Etnografya Enstitüsü / AZERBAYCAN)

Akd. Prof. Dr. Vasıf MEMMEDALİYEV (Bakü Devlet Üniversitesi / AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi. Em./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK (Necmettin Erbakan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Celal DEMİR (Afyon Kocatepe Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Celil Garipoğlu NAGIYEV (Bakü Devlet Üniversitesi/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Elçin İSGENDERZADE (Bakü Teknik Üniversitesi/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK (Ardahan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Ege Üniversitesi. Em./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZADE (Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Haluk AKALIN (Hacettepe Üniversitesi. Em. /TÜRKİYE)

Prof. Dr. İsmail GÖRKEM (Erciyes Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. İsmail PARLATIR (Ankara Üniversitesi. Em./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Juliboy ELTEZAROV (Uluslararası İpek Yolu ve Kültürel Miras

 Üniversitesi/ÖZBEKİSTAN)

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Maarife HACIYEVA (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA (Anadolu Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Meherrem KASIMLI (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Mehmet AÇA (Balıkesir Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Meral OZAN (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Metin ERGUN (Başkent Üniversitesi Em./TÜRKİYE)

Prof. Dr. Minara ALİYEVA (Uludağ Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mustafa SEVER (Bilkent Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Muxtar Kazımoğlu İMANOV (AMEA Folklor Enstitüsü/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Ankara Hacı Bayram Veli  Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Nikolos AKHALKATSİ (Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi/GÜRCİSTAN)

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Piriştina Üniversitesi.Em./KOSOVA)

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi/GÜRCİSTAN)

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Selçuk Üniversitesi. Em. /TÜRKİYE)

Prof. Dr. Seadet ABDULAYEVA (Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi/AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Tacida HAFIZ (Piriştina Üniversitesi. Em. /KOSOVA)

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Atatürk Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Zharkynbike SULEIMENOVA (Universty Kazmpu/KAZAKHSTAN

Prof. Dr. Zufar SEYITJANOV (El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi/KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Arif MÖHSÜNOĞLU (Batman Üniversitesi/TÜRKİYE)

Doç. Dr. Bakıytgul KULCANOVA (El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi/KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Habibe MAMEDOVA (Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi/AZERBAYCAN)

Doç. Dr. Iryna M. DİRYGA (Ukrayna Bilimler Akademisi/UKRAYNA)

Doç. Dr. Kenan KOÇ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/TÜRKİYE)

Doç. Dr. Nurlan SAGYNDYKOV (El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi/KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Pakizat AUESBAEVA (Muhtar Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü/KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Ranetta GAFEROVA (Ardahan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Doç. Dr. Reyhan Gökben SALUK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/TÜRKİYE)

Doç. Dr. Tahir KAHHAR (Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi/ÖZBEKİSTAN)

Doç. Dr. Vasili MOSİAŞVİLİ (Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi/GÜRCİSTAN)

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU (Giresun Üniversitesi/TÜRKİYE)

Doç. Dr. Yalçın ABDULLA (Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi/AZERBAYCAN)

Doç. Dr. Züleyxa ABDULLA (Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi/AZERBAYCAN)

Doç. Dr. Zülfikâr BAYRAKTAR (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi/TÜRKİYE)

Dr.Öğr. Üyesi Doğan KAYA (Cumhuriyet Üniversitesi Em./TÜRKİYE)

Dr.Öğr. Üyesi  Hanzade GÖZELOVA (Ardahan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Dr.Öğr. Üyesi  Mehmet KILDIROĞLU (Ardahan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Dr.Öğr. Üyesi  Mehmet YARDIMCI (Dokuzeylül Üniversitesi. Em./TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi Meyser KAYA (Korkut Ata  Üniversitesi/TÜRKİYE)

Dr.Öğr. Üyesi  Mitat DURMUŞ (Ardahan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Dr. Yaşar KALAFAT (Araştırmacı-Halk Bilimci. Em./TÜRKİYE)

 

Dil Danışmanları/Foreign Language Consultants/Советники по иностранным языкам

Doç. Dr. Çulpan Zaripova ÇETİN (Kars Üniversitesi/TÜRKİYE)

Doç. Dr.  Gül Mükerrem ÖZTÜRK (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA (Anadolu Üniversitesi/TÜRKİYE)

Dr. Reşide GÜRSES (TDK Ankara/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi/GÜRCİSTAN)

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU (Giresun Üniversitesi/TÜRKİYE)

 

Not                            : Ada göre Alfabetik olarak sıralanmıştır.

Note                          : It is arranged in accordance with an alphabetical order.

К сведению             : Следует в алфавитном порядке

 

  • Kültür Evreni Dergisi’ne T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı abonedir.
  • Ministry of Turkish Republic Culture and Tourism is a subscriber to Cultural Universe Magazine
  • Министерство Культуры и Туризма Республики Турция является абонементом на журнал «Kültür Evreni» («Вселенная Культуры»)